Mini Cart

Sàn gỗ Cao Su

Sàn gỗ cao su , làm từ cây gỗ cao su trồng lấy mủ, sau 30 năm khai thác cây cao su già không còn năng xuất, cây sẽ được thanh lý và gỗ cao su được khai thác.

Cây gỗ cao su  là sản phẩm 100 % rừng trồng nhân tạo, sử dụng gỗ cao su là hướng sử dụng của con người hiện đại.

Dùng gỗ tự nhiên nhưng vẫn bảo vệ cây rừng và môi trường tự nhiên.

Dạng lưới Dang sách

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
  1. Sàn gỗ cao su trắng 970mm
  2. Sàn gỗ cao su trắng 950mm
  3. Sàn gỗ cao su trắng 900mm
  4. Sàn gỗ cao su đỏ 950mm
  5. Sàn gỗ cao su đỏ 900mm
Dạng lưới Dang sách

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần